UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Sprawozdawczość finansowaUczestnicy:

Kurs skierowany jest dla osób zamierzających podjąć pracę lub zatrudnionych w dziale księgowości przedsiębiorstwa lub biurze rachunkowym zajmującym się sporządzaniem i analizą sprawozdań finansowych.


Cel kursu:

Program kursu obejmuje prezentację zagadnień związanych z zamykaniem okresu sprawozdawczego i sporządzaniem rocznych sprawozdań. W trakcie kursu uczestnik zdobędzie szeroką wiedzę teoretyczną, jak i nabędzie umiejętności praktyczne w realizacji prac okresowych dotyczących zamykania okresu sprawozdawczego oraz roku obrotowego.
Wykładowcy będą nawiązywać do terminologii rachunkowości w języku angielskim, tak by osoba posługująca się w stopniu średnim tym językiem poszerzyła zakres słownictwa o specjalistyczną terminologię rachunkowości. Kurs zatem będzie także przydany dla pracujących w firmach międzynarodowych, gdzie wymagana jest znajomość języka angielskiego.


Plan kursu:

1. Zamknięcie okresu sprawozdawczego i sporządzenie deklaracji.
2. Inwentaryzacja.
3. Wycena bilansowa.
4. Bilans próbny.
5. Rachunek zysków i strat.
6. Bilans.
7. Rachunek przepływów środków pieniężnych.
8. Analiza sprawozdań finansowych.
9. Rewizja sprawozdań finansowych.


Liczba godzin

  • łącznie 50 godzin zajęć,
  • zajęcia są prowadzone w systemie wieczorowym lub niestacjonarnym (w zależności od potrzeb kandydatów).


Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy kandydata, pobierz TUTAJ
  • kserokopia dowodu osobistego