UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem
< Powrót do rekrutacja studia podyplomowe

Studia podyplomowe

czwartek, 28, wrzesień 2017

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, jako jedna z największych Uczelni niepublicznych w regionie, przygotowała dla Państwa ofertę obejmującą szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Chcielibyśmy aby wstąpili Państwo w szeregi naszych studentów.


Zainwestuj w przyszłość

„Z praktykami wymieniaj się swoją wiedzą i ucz się od praktyków”
wybierz studia podyplomowe
w Kujawskiej Szkole Wyższej
we WłocławkuDlaczego warto wybrać studia podyplomowe w KSW we Włocławku?

KSW oferuje:
- studia podyplomowe w wielu obszarach, branżach, dziedzinach życia biznesowego
- nowoczesne programy nauczania
- wiedzę wykładowców z wieloletnim doświadczeniem praktycznym
- interaktywne formy zajęć - gry biznesowe, case studies, warsztaty
- koordynatorów - opiekunów każdego kierunku
- przyjazną dla uczestnika organizację studiów
- dogodny, ratalny system płatności

Studia Podyplomowe to forma kształcenia przeznaczona dla osób posiadających wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie lub inżynierskie. Studia te stwarzają możliwość pogłębienia i aktualizacji posiadanej wiedzy. Dzięki uczestnictwu w interaktywnych formach zajęć - grach biznesowych, case studies i warsztatach - ukończenie studiów otwiera przed absolwentami perspektywę awansu, zmiany pracy lub rozpoczęcia działalności gospodarczej.


Centrum Studiów Podyplomowych w roku akademickim 2017/2018 proponujemy Państwu następujące kierunki kształcenia:


Wydział Nauk Pedagogicznych: studia podyplomowe dla nauczycieli i środowiska oświaty

Wydział Nauk Społecznych i Technicznych: studia podyplomowe dla sfery instytucjonalnej i społecznej

Wydział Nauk Technicznych: studia podyplomowe dla sfery inżynieryjnej i gospodarczej

Wydział Nauk o Zdrowiu: studia podyplomowe z zakresu nauk o zdrowiu i kultury fizycznej

Wydziały i ośrodki zamiejscowe 

 

Wydział Nauk Pedagogicznych: studia podyplomowe dla nauczycieli i środowiska oświaty:

1. Animator życia osoby w wieku senioralnym
2. Bezpieczeństwo i higiena pracy dla nauczycieli
3. Choreoterapia
4. Diagnoza i terapia pedagogiczna
5. Doradztwo zawodowe
6. Edukacja dla bezpieczeństwa
7. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
8. Edukacja w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
9. Edukacja w zakresie etyki
10. Edukacja w zakresie nauczania biologii NOWOŚĆ!
11. Edukacja w zakresie nauczania chemii NOWOŚĆ!
12. Edukacja w zakresie nauczania geografii NOWOŚĆ!
13. Edukacja w zakresie nauczania muzyki NOWOŚĆ!
14. Edukacja w zakresie nauczania plastyki NOWOŚĆ!
15. Edukacja w zakresie nauczania wiedzy o społeczeństwie
16. Edukacja w zakresie nauczania matematyki z elementami informatyki NOWOŚĆ!
17. Edukacja w zakresie nauczania przyrody i promocji zdrowia
18. Edukacja w zakresie nauczania techniki i wychowania komunikacyjnego z elementami grafiki komputerowej
19. Fizyka NOWOŚĆ
20. Język angielski w biznesie
21. Kreowanie i zarządzanie wizerunkiem
22. Kuratela sądowa
23. Logopedia
24. Neurologopedia
25. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
26. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
27. Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela
28. Resocjalizacja i socjoterapia
29. Surdopedagogika
30. Terapia zajęciowa NOWOŚĆ!
31. Tyflopedagogika
32. Wczesne nauczanie języka angielskiego
33. Wczesne nauczanie języka niemieckiego
34. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
35. Wspomaganie rozwoju dziecka z autystycznym spektrum zaburzeń
36. Wychowanie fizyczne
37. Zarządzanie oświatą

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zdanie z pozytywnym wynikiem egzaminu dyplomowego przed Komisją; słuchacz wcześniej otrzymuje zestawy zagadnień celem przygotowania się do egzaminu.

Organizator:


Wydziału Nauk Pedagogicznych
KSW we Włocławku
ul. Okrzei 94A
87-800 Włocławek
pok. nr 2
tel. 
660 716 709
660 717 370
660 718 362
e-mail: wnp@ksw.wloclawek.pl 

 

Wydział Nauk Społecznych i Technicznych: studia podyplomowe dla sfery instytucjonalnej i społecznej

1. Administracja samorządowa
2. Agrobiznes
3. Audyting i ocena energetyczna budynków
4. Bezpieczeństwo i higiena pracy
5. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym — zarządzanie energią w gminach i powiatach
6. Inspektor ochrony danych NOWOŚĆ!
7. Kadry i płace
8. Konflikty i wojny religijne we współczesnym świecie
9. Lider - nowoczesny kreator sukcesu zespołu
10. Menadżer ośrodków SPA i wellness
11. Pozyskiwanie funduszy unijnych i ich realizacja
12. Praktyczna rachunkowość i finanse
13. Proobronność
14. Trener i coach w biznesie, edukacji i administracji publicznej
15. Wojny informacyjne
16. Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych
17. Zarządzanie zasobami dla kadry kierowniczej PSP i Służby Więziennej
18. Zarządzanie zasobami ludzkimi

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest napisanie krótkiej pracy dyplomowej związanej tematycznie ze studiami.

Organizator:

Wydział Nauk Społecznych i Technicznych
KSW we Włocławku
ul. Okrzei 94A
87-800 Włocławek
pok. nr  5
tel.
660 716 709
660 717 370
660 718 362
wnsit@ksw.wloclawek.pl
 

 

Wydział Nauk Technicznych: studia podyplomowe dla sfery inżynieryjnej i gospodarczej

1. Controlling logistyczny przedsiębiorstwa
2. Ekologistyka
3. Ekonomika procesu inwestycyjnego w budownictwie
4. Logistyka
5. Logistyka służb mundurowych
6. Zarządzanie układem przestrzennym w miastach i gminach

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest napisanie krótkiej pracy dyplomowej związanej tematycznie ze studiami.

Organizator:


Wydział Nauk Technicznych
KSW we Włocławku
ul. Okrzei 94A
87-800 Włocławek
pok. nr 4
tel.
660 716 709
660 717 370
660 718 362
wnt@ksw.wloclawek.pl 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu: studia podyplomowe z zakresu nauk o zdrowiu i kultury fizycznej

1. Bezpieczeństwo i higiena żywności NOWOŚĆ!
1. Dietetyka i planowanie żywienia NOWOŚĆ!
3. Gerontologia i opieka nad osobami starszymi NOWOŚĆ!
4. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
5. Kosmetologia NOWOŚĆ!
6. Masaż i fizykoterapia NOWOŚĆ!
6. Nowoczesne formy aktywności fizycznej
6. Opieka paliatywna i geriatryczna NOWOŚĆ!
7. Rytmika i taniec w edukacji NOWOŚĆ!
8. Seksuologia NOWOŚĆ!
8. Trener pierwszej pomocy przedmedycznej NOWOŚĆ!
9. Zarządzanie ochroną zdrowia NOWOŚĆ!

Warunkiem studiów podyplomowych jest zdanie z pozytywnym wynikiem egzaminu dyplomowego przed Komisją; słuchacz wcześniej otrzymuje zestawy zagadnień celem przygotowania się do egzaminu.

Organizator:

Wydział Nauk o Zdrowiu
KSW we Włocławku
ul. Okrzei 94
87-800 Włocławek
pok. nr 15
tel.
660 716 709
660 717 370
660 718 362
wnoz@ksw.wloclawek.pl

 

 

Wydziały i Ośrodki Zamiejscowe:


Studia podyplomowe realizowane w Grudziądzu i Kole

1. Prawo medyczne i farmaceutyczne NOWOŚĆ!
2. Zarządzanie logistyką NOWOŚĆ!
3. Energetyka odnawialna NOWOŚĆ!
4. Systemy zarządzania i nowe technologie w energetyce i ciepłownictwie NOWOŚĆ!


 

 

Studia podyplomowe realizowane w Nowym Targu i Krakowie

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi
2. Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych NOWOŚĆ!
3. Bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne NOWOŚĆ!
4. Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy NOWOŚĆ!
5. Logopedia/neurologopedia NOWOŚĆ!
6. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna NOWOŚĆ!
7. Przygotowanie pedagogiczne NOWOŚĆ!
8. Kryminalistyka i kryminologia NOWOŚĆ!
9. Wczesne nauczanie języka angielskiego NOWOŚĆ!
10. Animator życia osoby w wieku senioralnym NOWOŚĆ!

 


 Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku wspomaga rozwój kariery zawodowej


Dodatkowe wykształcenie, a zwłaszcza studia podyplomowe o specjalistycznym profilu to atut dla osób ubiegających się o atrakcyjne stanowiska pracy. Decyzja o uzupełnieniu akademickiego wykształcenia wielokrotnie zwiększa szanse na zdobycie atrakcyjnej pracy oraz na awans zawodowy.

 

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku proponuje swoim słuchaczom nowoczesne programy nauczania


Programy nauczania na studiach podyplomowych w KSW łączą aktualną wiedzę teoretyczną z praktyką. Są odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku.

 

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku zapewnia nowoczesne formy zajęć i dogodny tryb nauki


Wprowadzeniem do tematyki poszczególnych studiów są wykłady, które pozwalają zdobyć podstawy merytoryczne omawianych zagadnień. Uzupełnieniem tej wiedzy są zajęcia oparte na aktywnych formach studiowania, takich jak: ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria i warsztaty. Zajęcia odbywają się dwa lub trzy razy w miesiącu podczas zjazdów weekendowych.

 

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku stwarza możliwość wymiany doświadczeń


Udział w zajęciach daje możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów z wybitnymi specjalistami danej dziedziny nauki, umożliwia wymianę doświadczeń w gronie słuchaczy, praktyków i naukowców.

 

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku proponuje dogodne warunki płatności


Uczelnia zapewnia możliwość wyboru sposobu płatności za studia. Słuchacz może uiścić czesne za rok z góry, za semestr z góry lub w ratach.