UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

O Biurze

bon logo

Biuro Osób Niepełnosprawnych

Kujawskiej Szkoły Wyższej
we Włocławku

Biuro współpracuje z władzami Uczelni, uczelniami województwa kujawsko-pomorskiego oraz środowiskiem akademickim w zakresie szerzenia idei integracji społecznej poprzez zwiększanie dostępności Uczelni dla osób niepełnosprawnych.


KONTAKT:
mgr EWA MURSZEWSKA - Pełnomocnik Uczelni ds. Studentów Niepełnosprawnych
tel. 660 717 051
e-mail: niepelnosprawni@ksw.wloclawek.pl
pokój 25 II piętro Collegium Novum,
ul. Okrzei 94A (łatwy dostęp dla studentów niepełnosprawnych)

Dyżury BON dla studentów niepełnosprawnych KSW
piątki od 12.00 do 14.00
soboty zjazdowe od 10.00 do 12.00


POBIERZ Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
POBIERZ Wniosek "Aktywny samorzd" - studia za darmo!


Zakres obowiązków i kompetencji BON:

 • podejmowanie inicjatyw i realizowanie działań dotyczących studentów niepełnosprawnych;
 • integracja studentów niepełnosprawnych;
 • promowanie Uczelni jako instytucji przyjaznej osobom niepełnosprawnym, w tym w szczególności wśród potencjalnych kandydatów na studia (m.in. poprzez informowanie o możliwościach i warunkach studiowania w Uczeni osób niepełnosprawnych),
 • informowanie o bieżących sprawach na Uczelni, stypendia socjalne, stypendia specjalne, stypendia na wyżywienie, stypendia mieszkaniowe, zapomogi, stypendia za wyniki w nauce, stypendia Ministra za wybitne wyniki w nauce
 • Współpraca z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - udzielanie informacji o funduszach, pomoc w wypełnianiu wniosków
 • uczestnictwo m.in. w konferencjach, seminariach dot. tematu niepełnosprawności
 • współpraca z Pełnomocnikami Rektorów ds. Osób Niepełnosprawnych i Studentów Niepełnosprawnych innych uczelni wyższych w celu wymiany doświadczeń i realizowania wspólnych działań
 • współpraca z instytucjami rządowymi (m.in. Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, PFRON) i samorządowymi (m.in. Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku)
 • monitoring aktualnych programów i środków docelowych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych (m.in. Program Student II, Pitagoras, Komputer dla Homera
 • podejmowanie działań zmierzających do likwidacji barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym udział w życiu społeczności akademickiej
 • podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia dostępu do zajęć dydaktycznych studentom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, którzy nie są w stanie standardowo realizować programu studiów
 • udzielanie pomocy pracownikom prowadzącym zajęcia dydaktyczne, w których biorą udział studenci niepełnosprawni
 • opiniowanie wniosków kierowanych do organów Uczelni dot. osób niepełnosprawnych
 • kształtowanie przychylnych postaw wobec osób niepełnosprawnych
 • przygotowywanie sprawozdań z działalności BON dla władz Uczelni
 • aktualizacja nowej podstrony