UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

SpecjalizacjePielęgniarstwo zachowawcze

Celem kształcenia w zakresie specjalizacji zachowawczej jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek do sprawowania roli lidera zespołów,

inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług oraz podejmowania działań zmierzających do rozwoju zawodowego. Ponadto kolejnym zadaniem jest uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego i uzyskanie tytułu specjalisty.


Zgłoszenie

Zgłoszenie na specjalizację należy dostarczyć na adres WNoZ.
Opłata wpisowa wynosi 50 zł, płatne na konto
Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Włocławek 82 1540 1069 2001 8721 8809 0002
– w tytule płatności proszę wpisywać: SPECJALIZACJA ZACHOWAWCZA Imię, Nazwisko.
- Druk zgłoszenia
- Regulamin

1.  Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

1. blok ogólnozawodowy:

W wyniku realizacji treści nauczania pielęgniarka, powinna:

1.      Komunikować się z pacjentem, jego rodziną i zespołem terapeutycznym.
2.      Inicjować i wprowadzać zmiany organizacyjne w obszarze działania.
3.      Interpretować i upowszechniać zasady kodeksu deontologii zawodowej.
4.      Upowszechniać, interpretować i stosować akty prawne dotyczące ochrony zdrowia, prawa pracy i przepisów dotyczących zawodu pielęgniarki i położnej.
5.      Korzystać z podstaw naukowych dydaktyki ogólnej i andragogiki.
6.      Określać wieloczynnikowe uwarunkowania zdrowia, chorób i niepełnosprawności.
7.      Identyfikować indywidualne potrzeby jednostki, rodziny, grup społecznych i społeczeństwa.
8.      Analizować uwarunkowania gospodarcze, ekologiczne, demograficzne i epidemiologiczne kraju, regionu, powiatu i gminy.
9.      Uczestniczyć w budowaniu strategii dla zdrowia w województwie, powiecie, gminie.
10.   Wykorzystywać sprzęt komputerowy w całościowej analizie danych.
11.   Rozpoznawać zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną.
12.   Oceniać zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską.
13.   Identyfikować potrzeby różnych grup ludzi w zakresie pielęgnowania w zdrowiu i w chorobie.
14.   Dokonywać oceny stanu zdrowia pacjenta.
15.   Przeprowadzić badanie fizykalne pacjenta.
16.   Stawiać diagnozę pielęgniarską.
17.   Planować opiekę pielęgniarską, położniczą w stosunku do wszystkich odbiorców świadczeń.
18.   Realizować holistyczną opiekę nad pacjentem.
19.   Oceniać wyniki opieki pielęgniarskiej, położniczej.
20.   Monitorować jakość świadczonych usług.
21.   Podnosić jakość świadczeń pielęgniarskich, położniczych.
22.   Określać zasady finansowania systemu ochrony zdrowia.
23.   Oceniać koszty poszczególnych świadczeń pielęgniarskich, położniczych.
24.   Przygotować ofertę i plan finansowy świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarkę, położną.
25.   Wykorzystywać zasady marketingu w odniesieniu do świadczeń zdrowotnych.
26.   Zarządzać opieką pielęgniarską, położniczą.
27.   Organizować opiekę pielęgniarską, położniczą.
28.   Wzbogacać i wykorzystywać teoretyczny dorobek pielęgniarstwa.
29.   Charakteryzować teorię pielęgnowania i stosować ją w praktyce zawodowej.
30.   Opracowywać procedury i standardy praktyki zawodowej.
31.   Monitorować warunki fizyczne i psychiczne w miejscu pracy.
32.   Planować własną karierę zawodową i doradzać pielęgniarkom, położnym w zakresie planowania kariery.
33.   Określać kierunki rozwoju opieki pielęgniarskiej, położniczej.


2. blok specjalistyczny:

W wyniku realizacji treści nauczania pielęgniarka powinna:

1. Ocenić stan biologiczny i sytuację psychospołeczną pacjenta leczonego zachowawczo, wykorzystując wszystkie możliwe źródła informacji.
2. Wykonać badanie fizykalne i ocenić stan pacjenta.
3.Rozpoznać stany zagrożenia życia i niezwłocznie podjąć działania ratownicze.
4. Określić priorytety w odniesieniu do pacjenta i grupy pacjentów leczonych zachowawczo.
5. Zaplanować krótko- i długofalową opiekę nad pacjentem.
6. Zrealizować i ocenić działania pielęgniarskie.
7. Dobierać metody postępowania pielęgniarskiego do indywidualnych potrzeb i stanu pacjenta.
8. Modyfikować działania pielęgniarskie stosownie do zmieniającego się stanu pacjenta.
9. Dobrać model organizacyjny i teoretyczny opieki pielęgniarskiej do sytuacji pacjenta.
10. Wspierać pacjenta i jego rodzinę w chorobie i niepełnosprawności.
11. Prowadzić rehabilitację przyłóżkową oraz uczestniczyć w rehabilitacji realizowanej przez zespół interdyscyplinarny.
12. Dobrać i stosować właściwe techniki kontaktu terapeutycznego z pacjentem.
13. Opracowywać i wdrażać standardy pielęgniarskie.
14. Przygotować chorego do samoopieki i samopielęgnacji, a rodzinę do sprawowania opieki nieprofesjonalnej.
15. Ocenić deficyt w zakresie samoopieki.
16. Ocenić jakość opieki pielęgniarskiej.
17. Monitorować jakość świadczonej opieki pielęgniarskiej.
18. Współuczestniczyć w tworzeniu lokalnych programów profilaktycznych w ochronie zdrowia;
19. Świadczyć specjalistyczną opiekę pielęgniarską zgodną ze standardami przyjętymi w pielęgniarstwie zachowawczym.
20. Kierować własnym rozwojem zawodowym.
21. Uczestniczyć w kształceniu i doskonaleniu pielęgniarek.


Pielęgniarstwo pediatryczne

Celem kształcenia w zakresie specjalizacji zachowawczej jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek do sprawowania roli lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług oraz podejmowania działań zmierzających do rozwoju zawodowego.

Ponadto kolejnym zadaniem jest uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego i uzyskanie tytułu specjalisty


Zgłoszenie

Zgłoszenie na specjalizację należy dostarczyć na adres WNoZ.
Opłata wpisowa wynosi 50 zł, płatne na konto
Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Włocławek 82 1540 1069 2001 8721 8809 0002
– w tytule płatności proszę wpisywać: SPECJALIZACJA PEDIATRYCZNA Imię, Nazwisko.
-  Druk do pobrania
-  Regulamin

1.      Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

1. blok ogólnozawodowy:

W wyniku realizacji treści nauczania pielęgniarka, powinna:

1. Komunikować się z pacjentem, jego rodziną i zespołem terapeutycznym.
2. Inicjować i wprowadzać zmiany organizacyjne w obszarze działania.
3. Interpretować i upowszechniać zasady kodeksu deontologii zawodowej.
4. Upowszechniać, interpretować i stosować akty prawne dotyczące ochrony zdrowia, prawa pracy i przepisów dotyczących zawodu pielęgniarki i położnej.
5. Korzystać z podstaw naukowych dydaktyki ogólnej i andragogiki.
6. Określać wieloczynnikowe uwarunkowania zdrowia, chorób i niepełnosprawności.
7. Identyfikować indywidualne potrzeby jednostki, rodziny, grup społecznych i społeczeństwa.
8. Analizować uwarunkowania gospodarcze, ekologiczne, demograficzne i epidemiologiczne kraju, regionu, powiatu i gminy.
9. Uczestniczyć w budowaniu strategii dla zdrowia w województwie, powiecie, gminie.
10. Wykorzystywać sprzęt komputerowy w całościowej analizie danych.
11. Rozpoznawać zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną.
12. Oceniać zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską.
13. Identyfikować potrzeby różnych grup ludzi w zakresie pielęgnowania w zdrowiu i w chorobie.
14. Dokonywać oceny stanu zdrowia pacjenta.
15. Przeprowadzić badanie fizykalne pacjenta.
16. Stawiać diagnozę pielęgniarską.
17. Planować opiekę pielęgniarską, położniczą w stosunku do wszystkich odbiorców świadczeń.
18. Realizować holistyczną opiekę nad pacjentem.
19. Oceniać wyniki opieki pielęgniarskiej, położniczej.
20. Monitorować jakość świadczonych usług.
21. Podnosić jakość świadczeń pielęgniarskich, położniczych.
22. Określać zasady finansowania systemu ochrony zdrowia.
23. Oceniać koszty poszczególnych świadczeń pielęgniarskich, położniczych.
24. Przygotować ofertę i plan finansowy świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarkę, położną.
25. Wykorzystywać zasady marketingu w odniesieniu do świadczeń zdrowotnych.
26. Zarządzać opieką pielęgniarską, położniczą.
27. Organizować opiekę pielęgniarską, położniczą.
28. Wzbogacać i wykorzystywać teoretyczny dorobek pielęgniarstwa.
29. Charakteryzować teorię pielęgnowania i stosować ją w praktyce zawodowej.
30. Opracowywać procedury i standardy praktyki zawodowej.
31. Monitorować warunki fizyczne i psychiczne w miejscu pracy.
32. Planować własną karierę zawodową i doradzać pielęgniarkom, położnym w zakresie planowania kariery.
33. Określać kierunki rozwoju opieki pielęgniarskiej, położniczej.


2. blok specjalistyczny:

W wyniku realizacji treści nauczania pielęgniarka powinna:

1. Ocenić stan biologiczny i sytuację psychospołeczną pacjenta leczonego zachowawczo, wykorzystując wszystkie możliwe źródła informacji.
2. Wykonać badanie fizykalne i ocenić stan pacjenta.
3. Rozpoznać stany zagrożenia życia i niezwłocznie podjąć działania ratownicze.
4. Określić priorytety w odniesieniu do pacjenta i grupy pacjentów leczonych zachowawczo.
5. Zaplanować krótko- i długofalową opiekę nad pacjentem.
6. Zrealizować i ocenić działania pielęgniarskie.
7. Dobierać metody postępowania pielęgniarskiego do indywidualnych potrzeb i stanu pacjenta.
8. Modyfikować działania pielęgniarskie stosownie do zmieniającego się stanu pacjenta.
9. Dobrać model organizacyjny i teoretyczny opieki pielęgniarskiej do sytuacji pacjenta.
10. Wspierać pacjenta i jego rodzinę w chorobie i niepełnosprawności.
11. Prowadzić rehabilitację przyłóżkową oraz uczestniczyć w rehabilitacji realizowanej przez zespół interdyscyplinarny.
12. Dobrać i stosować właściwe techniki kontaktu terapeutycznego z pacjentem.
13. Opracowywać i wdrażać standardy pielęgniarskie.
14. Przygotować chorego do samoopieki i samopielęgnacji, a rodzinę do sprawowania opieki nieprofesjonalnej.
15. Ocenić deficyt w zakresie samoopieki.
16. Ocenić jakość opieki pielęgniarskiej.
17. Monitorować jakość świadczonej opieki pielęgniarskiej.
18. Współuczestniczyć w tworzeniu lokalnych programów profilaktycznych w ochronie zdrowia;
19. Świadczyć specjalistyczną opiekę pielęgniarską zgodną ze standardami przyjętymi w pielęgniarstwie zachowawczym.
20. Kierować własnym rozwojem zawodowym.
21. Uczestniczyć w kształceniu i doskonaleniu pielęgniarek.