Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku - O wydziale

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

O Wydziale

Współczesny świat charakteryzuje się wzrastającą liczbą zagrożeń bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa wśród społeczeństw narodowych jest zdecydowanie mniejsze niż jeszcze kilkanaście lat temu.


Bliższych informacji udziela:
Anetta Supel
tel. 795-66-00-00 lub 660-719-482
e-mail: anetta.supel@ksw.wloclawek.pl

Konflikty na tle religijnym, terroryzm światowy (też o podłożu religijnym), rewizjonistyczna polityka Federacji Rosyjskiej podważająca ustalony po II wojnie światowej, a później po rozpadzie ZSRR ład przestrzenno-polityczny stały się aktualnie codziennością. Stąd coraz większe zainteresowanie problematyką bezpieczeństwa wśród wszystkich podmiotów funkcjonujących nie tylko w dziedzinie obronności.
Dotyczy to więc sfery administracji publicznej, polityki społecznej, a także szeroko rozumianej gospodarki. Dobrze przygotowany i wszechstronnie wykształcony absolwent bezpieczeństwa narodowego jest dziś potrzebny w każdej dziedzinie, w każdej instytucji.  
Uważamy, że naszym obowiązkiem jest umożliwienie społeczności lokalnej z regionu Małopolski pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych aspektów poprawy bezpieczeństwa narodowego.
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna kształci kadry na poziomie wyższym już prawie 20 lat, a w zakresie bezpieczeństwa już 4 lata.  Posiadamy doskonałe kontakty ze środowiskami naukowymi Warszawy, Torunia i Bydgoszczy, wypracowane metody i strategie kształcenia, a pozyskana miejscowa baza dydaktyczna zapewni wysoki poziom kształcenia.
Utworzenie kierunku bezpieczeństwa narodowego na Wydziale Zamiejscowym w Nowym Targu umożliwi studentom zdobywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie zarządzania kryzysowego, a także  nowej specjalności jaką będzie „Wojsko i siły zbrojne w systemie bezpieczeństwa państwa.”